17 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ukjent produsent, merket D.R.G.M. (Deutsches Reichsgebrauchs-muster, en slags patentordning), KWO, og E, ca. 1920. Fire kor i høyre hånd, 4’+ 8’+ 8’+ 8’, tre i venstre ( 8’ + 8’ + 16’). 128 toner, Rheinish layout. Ståltoner klinket på felles aluminiumsplater. Knapper i ben og perlemor (skjorteknapper). Metalldeksler (uvanlig). Ny belg.

Bandoneon, unknown brand (marked D.R.G.M (Deutsches Reichsgebrauchs-muster, a form of patenting) , KWO, and E) ca. 1920. Quadruple voice on right hand side, 4’+ 8’+ 8’+16’, triple voice on left hand side (4’ + 8’ + 16’). 128 tones, Rheinishe layout. Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in bone and mother-of-pearl (shirt buttons). Metal main cover (unusual). New bellows.

26 x 32 x 44 cm