Høsten 2008 begynte jeg i lære i bandoneonrestaurering og –stemming hos Rocco Boness i Oldenburg, Tyskland, en av de største kapasiteter på området. Da han fikk se dette instrumentet, Bandoneon nr.19, som jeg da hadde gitt en foreløpig (og nokså amatørmessig) restaurering, ble han meget begeistret – dette var et instrument med et meget stor potensial, bl.a. fordi tonebrettet var av gran og ikke av bøk. Vi bestemte derfor at dette skulle være mitt ”prosjektinstrument” i opplæringen, og all restaurering ble gjort om igjen, fra grunnen. Resultatet ble et meget godt instrument, med en kraftig, nesten trumpetlignende tone.

Dagens Næringsliv 2007:
Per Arne Glorvigen i Dagens Næringsliv
Trekkfestspill

Per Arne Glorvigens hjemmeside:
http://www.perarne.net/index.php

Consertina:
http://www.concertina.com/chambers/michaelstein/

Harry Geuns website:
http://bandoneon-maker.com

Christian Mensign website:
https://www.bandoneonist.ch/band/ 

Olivier Manoury website:
http://olivier.manoury.free.fr

Bandoneon – tango portal:
http://www.bando-bando.de/

Uwe Hartenhauer bandoneonbau:
http://www.bandoneon-hartenhauer.de/

Rocco Boness i Oldenburg, Tyskland:
http://www.roccoboness.com/e/index_e.html