1 Sheng


Stort bilde >

Sheng – kinesisk munnorgel – stamfar til alle fri-tunge instrumenter. Tonene synger når hullene i bambusrørene tildekkes med fingrene. Dette instrumentet er nytt, laget i Kina, men solgt i Nederland. De blanke rørene forsterker lyden.

Sheng – Chinese mouth organ – forefather to all free reeds. The reeds sing when the holes in the bamboo pipes are covered with the fingers. This is a new instrument, made in China, sold in the Netherlands. The metal pipes are amplifying the sound.
15 x 15 x 53 cm