2 Fransk accordéon


Stort bilde >

Fransk accordéon, bisonor (forskjellig tone ved innpust og utpust). Kopi av en fransk Busson, laget av J. Gregory, Nottingham, England, ca. 1860. 32 toner av nysølv klinket på separat toneplater av messing som er felt inn i et tonebrett av tre. Toneomfang fra enstrøken D til tostrøken h. To akkorder på bass-siden med grunntoner D og G. Ble bl.a. brukt under den amerikanske borgerkrig. Nå på Hønefoss trekkspillmuseum.

Frensh accordéon contemporary copy of a French Busson, made by J. Gregory, Nottingham, England, ca. 1860. 32 tones, single voice, German silver seeds, riveted to separate brass tone plates fitted into a wooden soundboard. Range from 1-line d to 2-line b. Two chords on the bass-side, D and G. Popular in the US Civil War. Now in Hønefoss trekkspillmuseum.
12 x 16 x 30 cm