21 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ukjent merke ca. 1925. To kor, 8’+ 8’, 142 toner, argentinsk system. Ståltunger naglet på felles aluminiumsplater. Knapper i perlemor og bakelitt. Nå på Hønefoss trekkspillmuseum.

Bandoneon, unknown brand ca 1925. Dual voice 8’+8’. 142 tones, Argentinean layout. Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in mother-of-pearl and bakelite. Now in Hønefoss Accordeon museum.

24 x 26 x 32 cm