20 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ELA (Ernst Luis Arnold), ca 1925. To kor, 4’ + 8’. 142 toner, argentinsk system. Dekor ”full nacar” (perlemor og nysølvtråder). Ståltunger naglet på felles aluminiumsplater. Knapper i bein og perlemor. Alle deler (bortsett fra tonenes skinnventiler) er originale. Ble i januar 2017 solgt til Gorm Syversen (1943-2019) som hadde stor glede av det da livet hans nærmet seg slutten.

Bandoneon, ELA (Ernst Luis Arnold), ca 1925. Dual voice, 4’ + 8’. 142 tones, Argentinean layout. Decor “full nacar” (mother-of-pearl and German silver threads). Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in bone and mother-of-pearl. All parts except for the reed leather valves are original. It was sold to Gorm Syversen (1943-2019) in January 2017, who played it with much joy in his life’s evening.

24 x 37 x 38 cm