1 Sheng


Stort bilde >

Sheng – kinesisk munnorgel – stamfar til alle fri-tunge instrumenter. Tonene synger når hullene i bambusrørene tildekkes med fingrene. Dette instrumentet er nytt, laget i Kina, men solgt i Nederland. De blanke rørene forsterker lyden.

Sheng – Chinese mouth organ – forefather to all free reeds. The reeds sing when the holes in the bamboo pipes are covered with the fingers. This is a new instrument, made in China, sold in the Netherlands. The metal pipes are amplifying the sound.
15 x 15 x 53 cm

2 Fransk accordéon


Stort bilde >

Fransk accordéon, bisonor (forskjellig tone ved innpust og utpust). Kopi av en fransk Busson, laget av J. Gregory, Nottingham, England, ca. 1860. 32 toner av nysølv klinket på separat toneplater av messing som er felt inn i et tonebrett av tre. Toneomfang fra enstrøken D til tostrøken h. To akkorder på bass-siden med grunntoner D og G. Ble bl.a. brukt under den amerikanske borgerkrig. Nå på Hønefoss trekkspillmuseum.

Frensh accordéon contemporary copy of a French Busson, made by J. Gregory, Nottingham, England, ca. 1860. 32 tones, single voice, German silver seeds, riveted to separate brass tone plates fitted into a wooden soundboard. Range from 1-line d to 2-line b. Two chords on the bass-side, D and G. Popular in the US Civil War. Now in Hønefoss trekkspillmuseum.
12 x 16 x 30 cm

3 Anglo konsertina


Stort bilde >

Anglo konsertina, laget i DDR ca. 1950 Ett register, bisonor, 40 toner, stemt i A og D. Ståltoner klinket til separate aluminiumsplater festet med stifter og voks

Anglo concertina, made in DDR ca. 1950. Single voice, bisonoric, 40 tones, tuned in A and D. Steel reeds riveted to separate aluminum plates fixed with nails and wax.
20 x 20 x 20 cm

4 Engelsk konsertina


Stort bilde >

Engelsk konsertina, Lachenal 1886. Ett register, unisonor, full kromatikk fra lille a til trestrøken h. Ståltoner, skrudd på separate messingplater som er felt inn i et tonebrett av tre.

English concertina, Lachenal 1886. Single voice, uni-sonoric, fully chromatic, range from small a to 3-line b. Steel reeds, fixed by screws to separate brass plates fitted into a wooden board.
20 x 20 x 20 cm

5 “Piano”-konsertina


Stort bilde >

“Piano”-konsertina (klovnetrekkspill) ca. 1950. Sannsynligvis fra DDR. Ett register, unisonor, full kromatikk fra lille E til tostrøken g. Ståltoner klinket på felles toneplater av zink festet med stifter til tonebrett.

”Piano”-concertina (clown accordion) ca. 1950. Probably from DDR. Single voice, unisonoric, fully chromatic, range small e (left hand) to 2-line g (right hand). Steel reeds riveted to common zinc reed plates fixed with nails to the board.
20 x 20 x 30 cm

6 Tysk konsertina


Stort bilde >

Tysk konsertina, Friedrich Uhlig, ca. 1860. Ett kor (8’), bisonor, 76 toner. Bronsetoner klinket på felles toneplater av zink, festet med stift til tonebrett. Nysølvknapper. Grunntone A. Luftspjeldhendelen laget av skaftet fra en skje eller gaffel.

German concertina, Friedrich Uhlig, ca. 1860. Single voice (8’), bisonoric. 76 tones. Bronze reeds riveted to common zinc reedplates. German silver buttons. Base tone A. Air-valve lever made of handle from a piece of silverware.
18 x 18 x 23 cm

7 Bandonion


Stort bilde >

Bandonion, Heinrich Band, ca. 1880. Musikkhandler Heinrich Band i Krefeld, vest i Tyskland (nær Düsseldorf), ga i 1855 navn til bandonionet/bandoneónet, som er hans variant av den tyske konsertinaen. To kor, D 4’+ 8’, B 8’ +16’, 130 toner, bisonor. Rhinsk (argentinsk) knappesystem. Bronsetoner klinket på felles zinkplater. Nysølvknapper. Belgfolder av lær. Separate register for hver toneplate. Grunntone A. Instrumentet er kjøpt i Argentina og er i usedvanlig god stand. Kunne vært et av de første tango-bandoneonene i Buenos Aires!

Bandonion, Heinrich Band, ca. 1880. The bandoneon is named (ca. 1850) after music instrument dealer Heinrich Band in Krefeld, west in Germany, near Düsseldorf, and is his variant of the German concertina. Double voice, D 4’+8’, B 8’ + 16’. 130 tones, bisonoric. Rheinisch (Argentinean) keyboard layout. Bronze reeds, riveted to common zinc reed plates. German silver buttons. Bellows folds in leather. Separate stops for all voices. Base tone A. Purchased in Argentina, in exceptionally good condition. Could be one of the first tango bandoneons in Buenos Aires!
24 x 27 x 38 cm

8 Bandonion


Stort bilde >

Bandonion ca. 1880 ukjent merke. To kor, 4’+ 8’, 100 toner. Rhinsk (argentinsk) system. Bronse og nysølvltoner klinket på felles zinkplater. Nysølvknapper. Belgfolder av lær. Grunntone A.

Bandonion ca. 1880, unknown brand. Double voice 4’+ 8’, 100 tones. Rheinish (Argentine) layout. Bronze and German silver reeds riveted to common zinc reedplates. German silver buttons. Base tone A.
22 x 24 x 32 cm

9 Ludvig XV bandoneon


Stort bilde >

Louis XV bandoneon, oppkalt etter møbelstilen, muligens Band ca. 1900. To kor, 8’+8’, 100 toner. Rhinsk (argentinsk) system. Nysølvtoner (noen bronse) klinket på felles zinkplater. Et register som sjalter ut tremolostemmen. Nysølvknapper. Grunntone A. Delvis restaurert, bl.a. ny belg, av David Turner, UK.

Louis XV bandoneon, named after the furniture style, possibly Band, ca. 1900. Dual voice, 8’+8’, 100 tones. Rheinisch layout. German silver reeds (a few bronze) riveted to common zinc plates. One stop that operates all three reed blocks and changes to single voice. German silver buttons. Base tone A. Partly restored, new bellows, by David Turner, UK.
25 x 28 x 38 cm

10 Tysk konsertina


Stort bilde >

Tysk konsertina, ukjent merke, ca. 1900. To kor, 4’+ 8’, 76 toner. Chemnitzer system. Nysølvtoner klinket på felles zinkplater. Nysølvknapper. Rikt dekorert belg med belgfolder i skinn og hjørner i nysølv. Grunntone A.

German concertina, unknown brand, ca. 1900. Dual voice, 4’+ 8’, 76 tones. Chemnitzer layout. German silver reeds riveted to common zinc reed plates. German silver buttons. Richly decorated bellows with leather folds and German silver corners. Base tone A.
20 x 19 x 25 cm

20 x 19 x 25 cm

11 Tysk konsertina


Stort bilde >

Tysk konsertina, Uhlig ca. 1910. To kor, 4’+8’, 78 toner. En unisonor d er bygget til på diskantsiden. Chemnitz layout. Ståltoner klinket på felles zinkplater. Knapper av tre og perlemor (skjorteknapper). Belgfolder i shirting og hjørner i nysølv. Grunntone A.

German concertina, Uhlig, ca. 1900. Dual voice, 4’+ 8’, 78 tones. One unisonor d is added on the right hand side. Chemnitzer layout. Steel reeds riveted to common zinc reed plates. Buttons in wood and mother-of-pearl (shirt buttons). Bellows with shirting folds and German silver corners. Base tone A.

21 x 20 x 26 cm

12 Tysk konsertina


Stort bilde >

Tysk konsertina, ukjent merke (Uhlig?) ca. 1910. Tre kor, 4’+ 8’+ 16’, 78 toner. Chemnitz system. Ståltoner klinket på felles zinkplater. Knapper av tre og perlemor (skjorteknapper). Belgfolder i shirting og hjørner i nysølv. Grunntone A.

German concertina, unknown brand (Uhlig?), ca. 1900. Triple voice, 4’+8’+16’, 78 tones. Chemnitz layout. Steel reeds riveted to common zinc reedplates. Buttons in wood and mother-of-pearl (shirt buttons). Bellows with shirting folds and German silver corners. Base tone A.

13 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon. O. Zeuner Nachfolger, Leipzig, 1921. To kor, 4’+ 8’, 106 toner. Opprinnelig 104 toner, en kontra a/store d bygget på (i 1932?). Rhinsk (argentinsk) system. Ståltoner klinket på felles zinkplater. Knapper av ibenholt og perlemor. Dekorasjon av perlemor og nysølv. Grunntone G (stemt ned fra A i 1932).

Bandoneon. O. Zeuner Nachfolger, Leipzig, 1921. Dual voice, 4’+ 8’, 106 tones. Originally 104 tones, one contra A/large D added (in 1932?). Rheinisch (Argentinean) layout. Steel reeds riveted to common zinc reedplates. Buttons in ebony and mother-of-pearl. Decoration in mother-of-pearl and German silver. Base tone G (changed from A in 1932).

21 x 21 x 38 cm

14 Tysk konsertina


Stort bilde >

Tysk konsertina, Lange & Uhlig, ca. 1920. To kor, 8’ + 8’, 104 toner. Scheffler system. Ståltoner klinket til felles zinkplater. Knapper av tre og perlemor. Meget velholdt eksemplar i fugle-øye lønn. Spesielt fint belgpapir med svanemotiv.

German concertina, Lange & Uhlig, ca. 1920. Dual voice, 8’ + 8’. 104 tones, Scheffler layout. Steel reeds riveted to common zinc plates. Buttons in wood and mother-of-peral. Well kept instrument with bird’s eye maple case. Richly decorated bellows with swan motive.

21 x 23 x 40 cm

15 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ca. 1940?. To kor, 4’ + 8’. 70 toner. Argentinsk system. Trapesformete ståltunger som på vanlig trekkspill, klinket på felles zinkplater. Hang som dekorasjon i taket i en restaurant i Quenca, Equador. Nye knapper, ny belg, ny kledning (0,3 mm. finér)

Bandoneón, ca. 1940?. Dual voice 4’ + 8’, oktavstemt, 70 tones. Argentinean layout. Trapezoid steel reeds (like ordinary accordions) riveted to common zinc plates. Was decoration (hanging from the ceiling) in a restaurant in Quenca, Equador. New buttons, new bellows, new veneer (0.3 mm veneer).

18 x 19 x 30 cm

16 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ukjent merke, ca. 1920. Tre kor, 4’ + 8’ + 8’, 110 toner. Argentinsk system. Ståltunger klinket på felles aluminiumsplater. Knapper i ben og perlemor. Dette instrumentet har en spesielt stor belg med lærfolder som trenger mindre bevegelser.

Bandoneon, unknown brand ca. 1920. Triple voice, 4’ + 8’ + 8’. 110 tones, Argentinean layout. Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in bone and mother-of-pearl. This instrument has unusually large bellows with leather folds that need only small movements.

26 x 32 x 45 cm

17 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ukjent produsent, merket D.R.G.M. (Deutsches Reichsgebrauchs-muster, en slags patentordning), KWO, og E, ca. 1920. Fire kor i høyre hånd, 4’+ 8’+ 8’+ 8’, tre i venstre ( 8’ + 8’ + 16’). 128 toner, Rheinish layout. Ståltoner klinket på felles aluminiumsplater. Knapper i ben og perlemor (skjorteknapper). Metalldeksler (uvanlig). Ny belg.

Bandoneon, unknown brand (marked D.R.G.M (Deutsches Reichsgebrauchs-muster, a form of patenting) , KWO, and E) ca. 1920. Quadruple voice on right hand side, 4’+ 8’+ 8’+16’, triple voice on left hand side (4’ + 8’ + 16’). 128 tones, Rheinishe layout. Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in bone and mother-of-pearl (shirt buttons). Metal main cover (unusual). New bellows.

26 x 32 x 44 cm

18 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ukjent merke. Tre kor, 4’+8’+16’. 104 toner, Rheinisch layout. Ståltunger klinket på felles zinkplater. Nye knapper i perlemor og kunststoff. Grunntone g

Bandoneon, unknown brand. Three voices, 4’+ 8’+ 16’, 104 tones, Rheinisch layout. Steel reeds riveted to common zinc reed plates. New buttons in mother-of-pear and synthetic material. Base tone g.

26 x 30 x 40 cm

19 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon. AA (Alfred Arnold) ca 1920. To kor, 4’ + 8’. 142 toner, argentinsk system. Dekor “half nacar”. Ståltunger naglet på felles zinkplater. Knapper i bein og perlemor. Ny belg og frontplate (2006). Denne typen AA-bandoneon (med varierende dekor) regnes i dag som det ypperste blant profesjonelle utøvere. De er meget etterspurte, og det begynner å bli få brukbare igjen. Denne ble kjøpt i sine enkelte faktorer i Montevideo i desember 2005, og ble brukt som prosjektinstrument da jeg gikk 8 uker i lære hos Rocco Boness Heins i Oldenburg, Tyskland i 2008. Denne videoen viser Rocco som spiller Anibal Troilo’s «Che Bandoneón» på mitt verksted i Oldenburg, der jeg også sov om natten, for å feire at instrumentet var ferdig restaurert og stemt. Dette instrumentet eies og spilles nå av min gode venn, web-designer og tangolærer Steve Morrall.

Bandoneon AA (Alfred Arnold) ca. 1920. Dual voice, 4’ + 8’. 142 tones, Argentinean layout. Decor “half nacar”. Steel reeds riveted to common zinc reed plates. Buttons in bone and mother-of-pearl. New bellows and right hand sideplate (2006). This type of bandoneon is regarded the best by professional bandoneonistas. It is very much in demand, and the stock of old, used instruments is depleting. I found this AA bandoneon in the attic of an antique dealer in Montevideo in December 2005, completely dilapidated. It became my project instrument when I was an apprentice for eight weeks with Rocco Boness Heins in Olenburg, Germany in 2008. This video shows Rocco playing Anibal Troilo’s “Che Bandoneón” in my wokshop there, where I also spent the nights, to celebrate the completed and successful restoration and tuning. The instrument is now owned and played by my good friend, web-designer and tango-teacher Steve Morrall.

24 x 37 x 38 cm.

20 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ELA (Ernst Luis Arnold), ca 1925. To kor, 4’ + 8’. 142 toner, argentinsk system. Dekor ”full nacar” (perlemor og nysølvtråder). Ståltunger naglet på felles aluminiumsplater. Knapper i bein og perlemor. Alle deler (bortsett fra tonenes skinnventiler) er originale. Ble i januar 2017 solgt til Gorm Syversen (1943-2019) som hadde stor glede av det da livet hans nærmet seg slutten.

Bandoneon, ELA (Ernst Luis Arnold), ca 1925. Dual voice, 4’ + 8’. 142 tones, Argentinean layout. Decor “full nacar” (mother-of-pearl and German silver threads). Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in bone and mother-of-pearl. All parts except for the reed leather valves are original. It was sold to Gorm Syversen (1943-2019) in January 2017, who played it with much joy in his life’s evening.

24 x 37 x 38 cm

21 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, ukjent merke ca. 1925. To kor, 8’+ 8’, 142 toner, argentinsk system. Ståltunger naglet på felles aluminiumsplater. Knapper i perlemor og bakelitt. Nå på Hønefoss trekkspillmuseum.

Bandoneon, unknown brand ca 1925. Dual voice 8’+8’. 142 tones, Argentinean layout. Steel reeds riveted to common aluminum plates. Buttons in mother-of-pearl and bakelite. Now in Hønefoss Accordeon museum.

24 x 26 x 32 cm

22 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, AA, 1930-årene, totalrestaurert. To kor 8’ + 8’. 128 toner, «Einheitsbandoneon» (den etter hvert vanligste tyske bandonentypen, fastsatt i 1926). Ståltoner naglet på felles zinkplater. Nye knapper (perlemor og kunststoff), ny kasse, ny (trekkspill)belg.

Bandoneon, AA, 1930’s, totally restored. Dual voice 8’ + 8’. 128 tones, Einheitsbandoneon (the most common German bandoneon after 1926). Steel reeds riveted to common zinc reed plates. New buttons (mother-of-pearl and synthetic material), new case, new (accordion)bellows.

22 x 24 x 32 cm

23 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon Meinel & Herold, ca. 1930. Sannsynligvis produsert hos Alfred Arnold. To kor, 8’ + 8’, 142 toner, argentinsk system. Ståltoner naglet på felles zinkplater. Knapper i perlemor og bein. Nysølvbeslag på alle belgfolder.

Bandoneon Meinel & Herold, ca. 1930. Probably made by Alfred Arnold. Dual voice, 8’ + 8’, 142 tones, Argentinean layout. Steel reeds riveted to common zinc reed plates. Buttons in mother-of-pearl and bone. Bellows-fold protectors in German silver.

24 x 26 x 32 cm

24 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon, Gebrüder Wiesner, ca 1935. Tre kor, 4’+ 8’ + 8, 160 toner, Rheinisch layout. Dette instrumentet har mange flere toner enn vanlig, og et indre luftspjeld, som heller ikke er vanlig. Knapper i kunststoff, celluloid belegg.

Bandoneon, Gebrüder Wiesner, ca 1935. Triple voice, 4’+ 8’ + 8, 160 tones, modified Argentinean layout. This instrument has more tones than usual, and an inner air valve, which is also unusual. Synthetic buttons, celluloid veneer.

30 x 32 x 32 cm

25 Bandoneon


Stort bilde >

Bandoneon ELA, ca 1940. To kor, 8’ + 8’. 120 toner, Einheitsbandoneon. Ståltoner naglet på felles aluminiumsplater. Syntetiske knapper, belegg i celluloid.

Bandoneon ELA, ca 1940. Dual voice, 8’ + 8’. 120 toner, Einheitsbandoneon. Steel reeds riveted to common aluminum reedplates. Synthetic buttons, celluloid veneer.

24 x 26 x 32 cm

26 Bandoneon


Stor bilde >

Bandoneon AA, ca. 1947. Tre kor, 4’ + 8’ + 8’. 144 toner, Einheitsbandoneon. Ståltoner naglet på felles aluminiumsplater. Knapper i syntetisk materiale, celluloid belegg. Ny type utskjæring i dekselet med AA-mønster.

Bandoneon AA, ca. 1947. Triple voice, 4’ + 8’ + 8’. 144 tones, Einheitsbandoneon. Steel reeds riveted to common aluminum reedplates. Buttons in mother-of-pearl and synthetic material, celluloid veneer. New side plate pattern (AA).

25 x 27 x 33 cm

27 Bandoneon


Stor bilde >

Bandoneon AA, ca 1950. To kor, 4’ + 8’. 128 toner, Einheitsbandoneon. Ståltoner naglet på felles aluminiumsplater. Knapper i perlemor og plast, celluloidbelegg. Variant av AA-mønster i deksel.

Bandoneon AA, ca 1950. Dual voice, 4’ + 8’. 128 tones, Einheitsbandoneon. Steel reeds riveted to common aluminum reed plates. Buttons in mother-of-pearl and plastic. Celluloid veneer. Variant of the AA-pattern in the sideplate.

24 x 26 x 32 cm

28 Kromatisk bandoneon


Stort bilde >

Kromatisk bandoneon, Zademack/Micklitz system ca 1930. To kor, 4’ + 8’, 146 toner, unisonor. Ståltoner naglet på felles zinkplater. Knapper i bakelitt med toneangivelse.

Chromatic bandoneon, Zademack/Micklitz layout ca. 1930. Dual voice, 146 tones, unisonor. Steel reeds riveted to common zinc reedplates. Buttons in bakelite with tone engraved.

24 x 26 x 32 cm

29 Kromatisk bandoneon


Stor bilde >

Kromatisk bandoneon Kusserow system, ca. 1940. Tre kor 4’+8’+ 8’, 196 toner, unisonor. Ståltoner naglet på felles aluminiumsplater Knapper i kunststoff, 46 på diskantsiden og 52 på bass-siden.

Chromatic bandoneon Kusserow system, ca. 1940. Triple voice, 4’+8’+ 8’, 196 tones, unisonor. Steel reeds riveted to aluminum reed plates. Synthetic buttons, 46 on the right hand and 52 on the left hand side.

26 x 29 x 34 cm

30 Bandonika

Stort bilde >

Bandonika, trerader i bandonionkasse, ukjent merke, ca 1935. To kor, 8’ + 8’, bisonor. 16 basser, G, C og F dur, venstre hånds knapper plassert på fronten. Ståltunger naglet på felles zinkplater. Luftspjeld som på bandoneon.

Bandonika, three row accordion in bandonion case, unknown brand, ca 1935. Dual voice, 8’ + 8’, three rows, bisonor. 16 basses, G, C og F, left hand buttons on front. Steel reeds riveted to common reed plates. Bandoneon type air valve.

24 x 26 x 32 cm

31 Bandonika


Stor bilde >

Bandonika Wolf & Co ca 1935. To kor, 8’ + 8’, tre rader, bisonor, 12 basser. Trapezoide trekkspilltunger (stål) klinket på separate aluminiumsplater festet med voks.

Bandonika Wolf & Co ca 1935. Dual voice, 8’ + 8’, three rows, bisonor, 12 basses. Trapezoid accordion reeds (steel) riveted to separate aluminum reed plates fixed with wax.

24 x 26 x 32 cm

32 AA Pianotrekkspill


Stor bilde >

AA Pianotrekkspill, ca. 1935. To kor, 8’ + 8’. 25 tangenter, 32 basser. Unisonor. Ståltoner klinket på felles zinkplater (type bandoneon). Laget på Alfred Arnold Bandoneon, Concertina und Akkordionfabrik, Carlsfeld.

AA piano accordion, ca 1935. Dual voice, 8’ + 8’. 25 keys, 32 bass buttons. Steel reeds riveted on common zinc plates, like bandoneon. Made by Alfred Arnold Bandoneon, Concertina und Akkordionfabrik, Carlsfeld.

17 x 30 x 30 cm